Om föreningen

Brännfors Byggnadsförening

Föreningen som driver Gotis, Åbyns medborgarhus


OBS: Fotbollsplanen underhålls av Åbyns IF, ej av byggnadsföreningen

Om föreningen

Brännfors byggnadsförening är en förening som finns i Åbyn, Byske, Skellefteå kommun. Dess syfte är att underhålla och driva byns samlingslokal, Gotis. Dessutom finns föreningen för att anordna aktiviteter i och kring byn och dess invånare.


Föreningen består av en styrelse och ett par arbetsgrupper; en fastighetsgrupp och en aktivitetsgrupp. Vi hjälps alla åt att hålla i verksamheten med dessa två huvudpunkter i fokus.

Styrelse och kontaktuppgifter:


Magnus Lundholm, ordförande

Margareta Lundqvist, sekreterare

Inga-lill Larsson, kassör

Robert Edgarsson

Magnus Nygren

Mikael Berg

Berit Larsson


Du kan alltid nå styrelsen på e-post styrelse@abynbyske.se

Bli Medlem


Per hushåll: 100kr/år


Avgiften betalas till BG 262-1761. Ange namn eller adress.

Dokument

Läs det senaste Årsmötesprotokollet här

Historia

Hur föreningen startade

Gotis köptes in på fyrtiotalet av tre privatpersoner, med syfte att där driva Godtemplarorden på orten. Orden verkade under ett kortare tag, men så småningom, efter ett par återupplivningsförsök, fick verksamheten läggas ned.


Ett antal lokala personer som efterlyst en samlingslokal i tätorten samlades och beslutade sig för att upprusta Gotis, som under många år fått förfalla. Där hade man tidigare anordnat danser, amatörteater och även visat film. En sådan samlingslokal fanns emellertid inte längre. Man var i stort behov.


Den 15 december 1965 fastställes föreningens stadgar och man beslutade att namnet på föreningen skulle vara Brännfors Byggnadsförening, och huset skulle heta Brännfors medborgarhus. I dåläget ägdes byggnaden av tre personer, tidigare engagerade i Godtemplarorden som använt huset, men man ordnade efter bara två år ett köp av det före detta ordenshuset. I samband med detta gjordes också en ordentlig upprustning för hela 49 000 kronor. För att täcka den kostnaden fick man under ett flertal år anordna aktiviteter för att samla in pengar, trots gåvor från flera lokala företag. Samarbetsförmågan, arbetsvilligheten och engagemanget i bygden gjorde att man kunde betala för renoveringen, och än idag består föreningen och huset.


Sedan 1967 har ett flertal upprustningar gjorts. Bland annat har man lagt till omklädningsrum, renoverat toaletter och samlingslokal, liksom kök i flera omgångar. Huset är numera rullstolsanpassat.